Trang chủ
Chương trình
Cẩm nang
Về chúng tôi
Liên hệ
Đăng Ký
Tải lên ứng viên
Tải ảnh lên *

Hướng dẫn tải ứng viên lên
Bước 1: Tra cứu số điện thoại xem ứng viên đã tồn tại trong hệ thống hay chưa
Bước 2: Nhập họ & tên - số điện thoại - Nam/Nữ
Ví dụ: Đào Duy Nam - 0987654321 - Nam (không bắt buộc)
Bước 3: Tải ảnh lên (bắt buộc)
Bước 4: Nhấp gửi để giới thiệu ứng viên